Asigurari, Pensii Private, Investitii, Profit : Drepturile si obligatiile participantului la Fondul de pensii private, Consultanta. Romania

Drepturile si obligatiile participantului la Fondul de pensii private

In majoritatea schemelor de pensii private obligatorii si facultative exista, conform legii, urmatorele drepturi si obligatii ale participantilor. 

Informati-va corespunzator la pensiipentrutoti@gmail.com.

DREPTURILE PARTICIPANTULUI

Participantul la Fond are urmatoarele drepturi:
a. drept exclusiv de proprietate asupra activului sau personal, care nu poate fi supus niciunei masuri de executare silita;
b. sa obtina o pensie privata odata cu indeplinirea conditiilor legale de acordare a acesteia;
c. sa obtina, la incheierea Actului individual de aderare, in mod gratuit, informatii cu privire la conditiile schemei de pensii private, drepturile si obligatiile care le revin in calitatea de parte contractuala, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri;
d. sa fie informat cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii private;
e. sa fie informat anual, in scris, la ultima adresa comunicata Administratorului, despre activul lui personal, respectiv numarul de unitati de fond si valoarea acestora;
f. sa i se comunice atunci cand Administratorul adopta o noua politica investitionala, cand se procedeaza la modificarea comisionului de administrare si cand se realizeaza orice modificare relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii private;
g. sa-si transfere activul personal de la Fond la un alt fond de pensii administrate privat;
h. sa foloseasca activul sau personal daca devine incapabil de a presta o munca drept urmare a invaliditatii,in conformitate cu reglementarile in vigoare;
i. sa beneficieze de facilitatile fiscale aplicabile activelor investite si rezultatelor acestora.


OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI

Toti participantii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu. Participantul la Fond are urmatoarele obligatii:
a. sa semneze un Act individual de aderare la Fond atunci cand isi exprima optiunea individuala;
b. sa comunice Admnistratorului orice modificare a datelor personale;
c. sa solicite deschiderea dreptului de pensie privata.

Edith

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. nu trebuie sa contina expresii vulgare, discriminari, atacuri la adresa persoanelor.