Asigurari, Pensii Private, Investitii, Profit : Fond de pensii administrat privat KD - pensia privata obligatorie, Consultanta. Romania

Fond de pensii administrat privat KD - pensia privata obligatorie

Un alt jucator important pe piata pensiilor private din Romania este Fondul de Investitii KD. Informatii suplimentare: pensiipentrutoti@gmail.com.

FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT KD - Politica de investitii

Portofoliu investitiilor va consta in:
- minim 65% instrumente financiare cu risc scazut;
-maxim 35% actiuni si obligatiuni corporative tranzactionate pe pietele reglementate si
supravegheate.

Structura portofoliului tinta:
- Instrumente financiare cu risc redus 70%
• Obligatiuni de stat (România, EEA) 55%
• Obligatiuni de stat (SUA, Canada, Japonia) 10%
• Obligatiuni ale organizatiilor straine non-guvernmentale (WB, EBRD, EIB) 5%
- Obligatiuni municipale 5%
- Actiuni si obligatiuni corporative tranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate 25%.

In conformitate cu prevederile art. 23 al Legii nr. 411/2004, republicata, privind fondurile de pensii administrate privat, administratorul investeste activele de pensii private in urmatoarele instrumente financiare:

- instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite in lei la o banca, persoana juridica româna, sau o sucursala a unei institutii de credit straine, autorizata sa functioneze pe teritoriul României si care nu se afla în procedura de supraveghere speciala sau administrare speciala ori a carei autorizatie nu este retrasa, cu conditia sa nu depaseasca procentul de 20% din valoarea totala a activelor fondului;


- titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, emise de Statele Membre UE sau incluse în Spatiul Economic European, într-un procent de pâna la 70% din valoarea totala a activelor fondului;

- obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din România sau de Statele Membre UE sau incluse în Spatiul Economic European, într-un procent de pâna la 30% din valoarea totala a activelor fondului;

- valori mobiliare tranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate din România sau din Statele Membre UE sau incluse în Spatiul Economic European, într-un procent de pâna la 50% din valoarea totala a activelor fondului;

- titluri de stat si alte valori mobiliare transferabile emise de tari terte, într-un procent de pâna la 15% din valoarea totala a activelor fondului;

- obligatiuni si alte valori mobiliare transferabile pe pietele reglementate si supravegheate, emise de organizatii non-guvernamentale ale tarilor terte, într-un procent de pâna la 10% din valoarea totala a activelor fondului;

- obligatiuni de participare emise de organisme însarcinate cu plasamente colective în valorile mobiliare transferabile din România sau din alte tari straine, într-un procent de pâna la 5% din valoarea totala a activelor fondului;

- alte forme de investitii prevazute de normele CSSPP.


COMISIOANE

Comisionul de administrare din contributii va fi de 2,5% din contributiile convertite în unitati de fond. Acest comision va fi stabilit înainte de convertirea contributiilor în unitati de fond.

Comisionul de administrare din active pentru gestionarea fondului de pensii administrat privat va fi de 0,6% din totalul mediu al activelor nete anuale ale fondului de pensii administrat privat.

În caz de transfer al Participantului la alt fond, mai devreme de doi ani de la data subscrierii la fondul anterior de pensii administrat privat, se va aplica o penalitate de 5% din valoarea activelor nete ale contului individual al participantului.


Edith 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. nu trebuie sa contina expresii vulgare, discriminari, atacuri la adresa persoanelor.