Asigurari, Pensii Private, Investitii, Profit : Fondul de pensii administrat privat ING - pilonul II, Consultanta. Romania

Fondul de pensii administrat privat ING - pilonul II

In campania pilonul II pensii private obligatorii, un alt fond de pensii privat constituit si autorizat este cel de la ING. Vom arata care este politica de investitii a acestui Fond si comisioane practicate. Pentru detalii informati-va corespunzator la pensiipentrutoti@gmail.com.

I. Politica de investiţii al Fondului de pensii administrat privat ING
Fondul va urmări în principal, dar fără a se limita la acestea, 3 (trei) mari clase de active: titlurile de stat, obligaţiunile corporative şi acţiunile cotate pe pieţe reglementate.

Fondul comportă un grad de risc mediu. Administratorul abordează un stil de investiţii compatibil cu obiectivele de risc ale Fondului şi aplică reguli de diversificare prudentă a Fondului, în vederea evitării dependenţei excesive de un activ sau emitent. În plus, diversificarea fondului contribuie în general la o scădere a volatilităţii acestuia prin reducerea riscului specific.

Administratorul utilizează un sistem informatic de administrare a activelor, care controlează limitele de expunere pe toate instrumentele, astfel încât apropierea de limitele interne, limitele din Prospect şi cele din Lege este monitorizată şi semnalată.
Toate tranzacţiile sunt verificate de cel puţin 2 (două) persoane angajate ale Administratorului, conform principiului de segregare a iniţierii tranzacţiei de aprobarea acesteia.

II. Comisioane percepute:
1. a) comisionul de administrare, care se constituie prin deducerea unui procent de 0,05% pe lună, aplicat la media activului net total al Fondului. Comisionul de administrare este calculat şi se înregistrează zilnic ca o obligaţie a Fondului. Cheltuielile cu comisionul de administrare din activul Fondului sunt înregistrate zilnic în calculul valorii activului net. Valoarea zilnică înregistrată este 0,05%/NRZ x valoarea activului net din ziua curentă, unde NRZ reprezintă numărul de zile calendaristice din luna curentă. Valoarea totală a tuturor obligaţiilor acumulate zilnic pe parcursul unei luni reprezentând comisionul de administrare se transferă din contul Fondului în contul Administratorului în ultima zi a lunii respective. În aceeaşi zi, odată cu acest transfer se stinge şi obligaţia acumulată de Fond în luna pentru care s-a făcut transferul;
1. b) taxa de auditare a Fondului, în cuantum de 1.800 RON/an; taxa de auditare se plăteşte anual, după procesul de auditare a Fondului.

2. a) comisionul de administrare, care se constituie prin deducerea unui cuantum de 2,5% din contribuţiile plătite; această deducere are loc înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi
de fond;
2. b) penalităţile de transfer, în cuantum de 5%, procent aplicat activului personal al participantului. Penalităţile de transfer vor fi percepute de Administrator în cazul în care transferul la un alt fond de pensii administrat privat se realizează mai devreme de 2 (doi) ani de la data aderării la Fond;
c) tarifele pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit prevederilor Legii. Cuantumul tarifelor percepute se va încadra în limitele prevăzute de Lege. Administratorul poate decide, la alegerea sa, să nu perceapă tarife pentru serviciile de informare suplimentare.

Pentru detalii informati-va la pensiipentrutoti@gmail.com.

Edith 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. nu trebuie sa contina expresii vulgare, discriminari, atacuri la adresa persoanelor.