Asigurari, Pensii Private, Investitii, Profit : Fondul de Pensii Administrat Privat – ARIPI de la Generali, Consultanta. Romania

Fondul de Pensii Administrat Privat – ARIPI de la Generali

Un alt fond de pensii administrat privat pentru pilonul II este cel de la Generali, cu denumirea ARIPI. Vom prezenta anumite aspecte generale despre acest fond, continute in prospectul schemei de pensii obligatorii.

Am aratat intr-unul dintre articolele precedente care sunt riscurile, ce reprezinta ele si clasificarea lor. Fondul ARIPI de la Generali are un grad de risc ridicat.

I. Politica de investitii a Fondului ARIPI

Corespunzator profilulului ridicat de risc, investitiile Fondului vor fi facute exclusiv in:
- instrumente cu risc scazut in proportie de 55% din valoarea totala a activelor fondului;
- instrumente cu risc avand tinta de portofoliu un total de 45% din totalul activelor fondului.

Pietele financiare pe care investeste Administratorul:
- Investitiile Fondului vor fi efectuate pe piata primara si pe cea secundara.
- Piata primara este cea reprezentata de ofertele de emisiuni noi de instrumente financiare si unde participantii achizitioneaza aceste instrumente direct de la emitent sau de la agentii acestuia.

- Piata secundara se defineste ca fiind piata in care se tranzactioneaza instrumentele financiare deja aflate in circulatie (dupa momentul aparitiei acestora pe piata primara); piata secundara de negociere, care reprezinta o parte a pietei secundare ce functioneaza pe principiul negocierii directe intre participanti, cu conditia ca partenerii de tranzactionare sa fie institutii financiare reputabile, specializate in tranzactii pe piata de negociere si subiect al supravegherii prudentiale.

Administratorul investeste pe urmatoarele piete:
1. Piata monetara este piata specializata in tranzactii cu titluri financiare pe termen scurt cum ar fi: depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat cu discount pana la 1 (un) an;
2. Piata de capital este cea specializata in tranzactii cu titluri financiare pe termen mediu sau lung, cum ar fi: actiuni, obligatiuni, titluri de stat cu maturitate mai mare de 1(un) an.
3. Burse de valori si alte piete secundare similare, reglementate si supravegheate.
4. Piata valutara si pe piata instrumentelor financiare derivate.

II. Comisioane

II.1. Cheltuieli legate de administrare suportate din activul Fondului:
a) comisionul de administrare, de maxim 0,6% pe an aplicat la media activului net total al Fondului. Comisionul de administrare este calculat si se înregistreaza zilnic ca o obligatie a Fondului. Cheltuielile cu comisionul de administrare din activul Fondului sunt inregistrate zilnic in calculul valorii activului net. Valoarea zilnica înregistrata este 0.6% / 365 x valoarea activului net din ziua curenta.
b) taxa de auditare a Fondului, in cuantum de 75.000 lei/an. Cheltuielile de auditare se estimeaza zilnic si se inregistreaza si regularizeaza conform legislatiei in vigoare. Taxa de auditare se plateste anual, dupa procesul de auditare a Fondului.

II.2.Cheltuieli legate de administrare suportate din contributiile personale ale participantului:
a) comision de administrare de 2,5% din contributiile platite; se deduce inainte de convertirea contributiilor in unitati de fond;
b) penalitati de transfer, in cuantum de 5%, procent aplicat activului personal al participantului. Penalitatile de transfer vor fi percepute daca transferul la un alt fond de pensii administrat privat se realizeaza mai devreme de 2 (doi) ani de la data aderarii la Fond;
c) tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit prevederilor Legii.

Edith 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. nu trebuie sa contina expresii vulgare, discriminari, atacuri la adresa persoanelor.