Asigurari, Pensii Private, Investitii, Profit : Termeni si definitii utilizati in asigurare, Consultanta. Romania

Termeni si definitii utilizati in asigurare

Descriem termenii utilizati frecvent in contractele de asigurari. Cititi cu atentie articolul. Transmiteti-ne daca nu regasiti termeni din asigurarea dvs.
Lista de termeni nu este exhaustiva. Vom adauga termeni noi cand percepem o utilizare mai frecventa a unor termeni privind asigurarile.

In cuprinsul contractelor de asigurare veti regasi anumiti termeni si definitiile corespunzatoare, aspect prevazut de lege.  

Termenii cei mai utilizati in contractele de asigurare si definitia lor:

A
Activitatea de asigurare: activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.

Accident: orice eveniment nedorit, neintentionat si neasteptat, independent de vointa asiguratului, datorat unei cauze exterioare, unor temperaturi foarte ridicate sau scazute, gazelor, aburilor, radiatiilor, curentului electric sau intoxicatiilor care genereaza asiguratului sau tertilor pagube materiale, invaliditate sau deces. Din punct de vedere al asigurarilor el trebuie sa fie un rezultat al unei cauze exterioare. 

Acoperire: protectia realizata prin asigurare.

Act aditional: document care inregistreaza modificari agreate intre parti la un contract de asigurare.

Activitati cu risc major:  acele activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire; aceste activitati pot fi sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager), sporturi acvatice (cu motor), alpinism, scufundari acvatice.

Asigurat: persoana  fizica sau juridica, nominalizata în Contractul de asigurare, cu sediul în Romania sau in afara ei,  care are un interes in legatura cu bunurile asigurate si care, in schimbul primei de asigurare platite Asiguratorului, isi asigura aceste bunuri pentru cazul producerii unui eveniment asigurat in baza Contractului de asigurare incheiat cu Asiguratorul.

Asigurator: persoana juridica (societate de asigurare) autorizata sa desfasoare activitati de asigurare, care, in schimbul primei de asigurare incasata de la Asigurat, isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.

Asigurare: operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate. Contractul de asigurare cuprinde: conditiile de asigurare precum si toate anexele la contract (Cererea de asigurare, Raportul inspectiei de risc, Acte aditionale si alte acte sau documente suplimentare), incheiat intre Asigurat si Asigurator. Putem spune ca este o operatie financiară, decurgand dintr-un contract sau dintr-o obligatie prevazuta de lege, prin care asiguratorul se obliga ca in schimbul unei sume primite periodic sa despagubeasca pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi in urma unor intamplari independente de vointa lui.

Agent de asigurare: persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii. 

Alunecare de teren: miscare lina a terenului cauzata de miscari tectonice sau de eroziune naturala.

Asigurare de tip "toate riscurile" (All risks): acoperirea nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres, fiind despagubite orice tip de daune - distrugeri si avarieri produse din orice cauza, cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse.  

B
Beneficiar: persoana indreptatita sa primeasca despagubirea (indemnizatia) in caz de dauna, mentionata in Contractul de asigurare si desemnata de Asigurat.

Boala profesionala: afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

 Bonus: reducere a primelor de asigurare, in anumite conditii.

C
Coasigurare: operatiune prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta.

Culpa: vinovatia Asiguratului, manifestata sub forma imprudentei sau neglijentei, care a cauzat un prejudiciu unei terte persoane.

Cutremur de pamantmiscare seismica brusca a scoartei terestre, orizontala, verticala si/sau de torsiune, datorata unui dezechilibru fizic produs in interiorul acesteia, avand origine tectonica, vulcanica sau de prabusire; dauna ca urmare a unuia si aceluiasi cutremur de pamant cuprinde daunele cauzate in timpul unei perioade de 72 ore consecutive.

D
Dauna: prejudiciul material suferit de Asigurat la bunurile asigurate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
Dauna totala - furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea, inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata.
Dauna partiala - avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea acestora.

Despagubire (indemnizatie): suma pe care Asiguratorul o datoreaza Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii, dupa caz, pentru daunele rezultate în urma producerii riscurilor asigurate; indemnizatia se stabileste in functie de limitele, termenii si clauzele prevazute in Contractul de asigurare.

E
Eveniment asigurat: riscul asigurat care s-a produs si pentru inlaturarea consecintelor caruia s-a incheiat asigurarea. Este acel risc definit in conditiile contractuale din producerea caruia au rezultat daune asupra interesului asigurat; manifestarea actului de imprudenta sau neglijenta, comis de Asigurat sau de prepusii acestuia in perioada asigurata, care a cauzat prejudicii unui tert.

Eveniment neprevazut: se considera ca un eveniment este neprevazut, daca Asiguratul sau reprezentantii sai nu au putut sa-l prevada la timp, inainte de producerea lui.

Explozie: reactie fizico-chimica produse brusc si violent prin descompunerea unei substante explozive sau prin expansiunea unui gaz, insotita de un zgomot extrem de puternic. 

F
Fransiza: este partea din valoarea pagubei dinainte stabilita, care cade in sarcina asiguratului in cazul producerii evenimentului asigurat. Fransiza poate fi atinsa (simpla) sau deductibila (absoluta). In cazul fransizei atinse asiguratorul acopera in intregime paguba - pana la nivelul sumei asigurate - daca aceasta este mai mare decat fransiza. Fransiza deductibila se scade in toate cazurile din despagubirea acordata de asigurator, indiferent de marimea pagubei. In niciunul din cazuri nu se acorda despagubire pentru pagubele ce nu depasesc valoarea fransizei.

Furtuna:  miscare puternica a aerului, vant puternic insotit (uneori) de ploaie, grindina si descarcari electrice.

G
Grindina:  precipitatie atmosferica sub forma unor bucati de gheata cu forme si dimensiuni variate, provenite prin inghetarea picaturilor de ploaie.

Greva:  incetare voluntara si colectiva a muncii organizata de salariati cu scopul de a obtine anumite revendicari de ordin socio-economic.

H

Harta de incendiu: inregistrare a distributiei bunurilor asigurate dintr-o anumita zona, pentru a identifica posibilitatea de daune catastrofale.

Hazard: aspect al unui risc, considerat de catre un asigurator ca avand potential de crestere si de influentare a producerii sau severitatii unei daune, inclusiv atitudinile si comportamentul persoanelor asociate cu riscul respectiv. Hazardul poate fi:hazard ocupational (conditie intr-o anumita ocupatie, care creste pericolul de accident sau boala); hazard de dezvoltare (evaluatorii si inspectorii de risc nu sunt interesati numai de posibilitatea producerii unei daune, ci si de felul in care se dezvolta dauna, aceasta dezvoltare putand fi semnificativa sau restransa); hazard fizic (riscul care rezulta din natura fizica a obiectului asigurarii si din factorii inerenti legati de aceasta; implica orice hazard care rezulta din materialul, structura sau caracteristicile operationale ale riscului in sine, in afara persoanelor asociate cu riscul, in mod special a celor implicate in proprietate sau management); hazard moral (rezulta din caracterul si comportamentul oamenilor legat de obiectul asigurarii; poate fi bun sau rau si va fi afectat de cinste, atentie si grija, aptitudini si atitudine de afaceri, situatie financiara).

I

Incapacitate de munca: intreruperea temporara sau permanenta a activitatii angajatului la locul sau de munca, ca urmare a producerii unui eveniment.

Incendiu: un foc de mare intindere, care cuprinde si distruge partial sau total o cladire si/sau bunurile din aceasta.

Inundatie: acoperirea locatiei unde se afla cladirea sau bunurile asigurate cu apa, ca urmare a revarsarii peste marginile cursurilor sau bazinelor de apa, a ruperii digurilor sau malurilor, a ingustarii bruste a cursului sau a unor precipitatii abundente.

J

Jurisdictie: drept, intarit prin lege, al unui judecator sau al unei instante judecatoresti, de a efectua procese judiciare; teritoriu unde isi poate exercita competenta un judecator sau o instanta judecatoreasca. 

L

Leasing: operatiune economica si juridica prin care o parte, numita locator/finantator, transmite dreptul de folosinta asupra unui bun aflat in proprietatea sa unei alte parti, numita utilizator, la solicitarea acesteia și pentru o anumită perioada de timp, contra unei sume periodice, numita rata de leasing. La sfarsitul perioadei prevazute in contractul de leasing, locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing sau de a inceta raporturile contractuale.
Pot constitui obiect al unei operatiuni/contract de leasing bunurile imobile si bunurile mobile de folosinta indelungata aflate in circuitul civil.

M

            Masina: sistem tehnic constand din piese ce functioneaza coordonat, transformand o forma de energie in alta forma sau efectuand un lucru mecanic util.
         
            Masina-unealta: masina de lucru care prelucreaza materiale prin operatii mecanice.

P

Prima de asigurare: suma platita de Asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Asiguratorul de a-l despagubi in cazul producerii riscului asigurat.
Perioada de asigurare: intervalul de timp in care Asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate.
Paguba: pierderea, in expresie baneasca, suferita de asigurat, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.


R

Reasigurare: transferul unei parti de risc asumat de un asigurator, sub forma uneia sau mai multor asigurari catre un alt asigurator, numit reasigurator; reprezinta protectia pe care asiguratorul doreste sa o obtina pentru (o parte din) riscurile asumate prin contractele de asigurare directa. 

Reprezentanti: persoanele alese sau numite în conformitate cu prevederile legale, statutele sau actele constitutive si autorizate sa reprezinte Asiguratul.

Risc asigurat: eveniment viitor posibil dar incert care are drept efect pierderea, avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate si la producerea caruia Asiguratorul isi asuma raspunderea de a plati despagubirea (indemnizatia).


S

Subasigurare - Asigurarea incheiata pentru o suma mai mica decat valoarea reala a bunului asigurat. In aceste conditii, prima de asigure va fi proportional mai mica si, de aceea, in caz de dauna, asiguratorul nu poate oferi plata integrala. (Supraasigurare = antonim).

Suma asigurata: valoarea declarata de Asigurat, prevazuta în Contractul de asigurare, care reprezinta limita maxima a despagubirii cuvenite Asiguratului in cazul producerii evenimentului asigurat.


T
Terorism:  folosirea deliberata a unor mijloace violente sau amenintari de natura sa provoace teama si neincredere, panica si nesiguranta, ignorand orice norme umanitare.

         Traznet: o descarcare electrica care se produce intre o formatiune de nori si sol sau obiecte aflate la sol, pagubele producandu-se prin efectul distructiv direct asupra bunurilor asigurate.


U
Uragan: vant foarte puternic cu actiuni distrugatoare, insotit adesea de ploi torentiale, care provoaca distrugeri mari.


V
Valoare de asigurare reala: pretul de cumparare al unui bun nou, identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret, dar incluzandu-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare, instalare si punere in functiune precum si impozitele, comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea, starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat.

Valoare de nou: valoarea de comercializare de nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori).

Valoare reziduala: valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator.

Vandalism: acte de distrugere cu intentie a bunurilor asigurate de catre persoane cunoscute sau necunoscute.


Z

Zbor: momentul in care aparatul de zbor intra in miscare pentru a incepe decolarea, pe toata durata in care este in aer si pana cand isi incheie aterizarea.

Zi de spitalizare: perioada continua de ramanere intr-un spital, care include o sedere peste noapte. Nu include tratamentul ambulatoriu.

Zid de despartire: perete comun intre doua cladiri, care nu trece insa prin acoperis. Nu este un scut eficient de protectie impotriva incendiilor.

Zona de cutremur: zona geografica predispusa in mod deosebit la cutremure.
  
Propunerile pentru adaugarea unor termeni noi, le asteptam prin: Formularul de contact.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. nu trebuie sa contina expresii vulgare, discriminari, atacuri la adresa persoanelor.