Asigurari, Pensii Private, Investitii, Profit : Cum se restituie taxa auto? Cererea si documentele aferente. Procedura publicata in M.O., Partea I, nr. 274 din 12.04.2016 (Ordinul nr. 682/1154/2016), Consultanta. Romania

Cum se restituie taxa auto? Cererea si documentele aferente. Procedura publicata in M.O., Partea I, nr. 274 din 12.04.2016 (Ordinul nr. 682/1154/2016)

Taxa auto speciala (cunoscuta sub diferite forme: taxa de poluare, taxa pentru emisii poluante) platita in perioada 2007 - martie 2013 se restituie proprietarilor auto prin depunerea documentatiei necesare la A.N.A.F. 


In procedura publicata in Monitorul Oficial [12.04.2016] se arata faptul ca cererile de restituire impreuna cu toate documentele se depun la organele fiscale, de catre cei care au platit taxa speciala pentru autovehicule, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante. 

Pana in toamna anului trecut, conform legii se putea solicita doar restituirea partiala a vechii taxe auto, daca aceasta era mai mare decat actualul timbru de mediu. In continuare, se pastreaza timbrul de mediu in 2016. Ordonanta de Guvern nr.40/2015 arata deja ca persoanele care au platit taxa speciala pentru autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pot cere inapoi intreaga suma platita. Deja era prevazut faptul ca nu necesita actiunea in instanta.

In 12 aprilie 2016 s-a publicat si procedura exacta de restituire prin Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 682/1154/2016, publicat MO, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie. A intrat in vigoare la data publicarii, ceea ce inseamna ca de acum se pot cere banii inapoi platiti la stat.

Termenul de depunere al cererii: cinci ani
Persoanele care au platit vechea taxa auto trebuie sa depuna la organele fiscale cererea si documente care certifica proprietarul auto, impreuna cu documentele masinii, dovada platii taxei respective. Suma de bani care se restituie cuprinde taxa auto platita, actualizata cu indicele preturilor de consum si dobanzi aferente calculate pana la data platii integrale.  

In Ordinul comun MMAP si ANAF nr. 682/1154/2016 se precizeaza faptul ca "Contribuabilul care a achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia si a dobanzilor calculate pana la data platii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unei cereri (...).” Cererea trebuie sa cuprinda obligatoriu contul bancar in care urmeaza sa se restituie suma cuvenita contribuabilului.

Cererea poate fi depusa pana in data de 1 ianuarie 2021 (cel mai tarziu), la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal persoanele fizice. De asemenea, cererea se poate depune la organul fiscal la care persoanele juridice si fizice care desfasoara activitati economice independente sau exercita profesii libere sunt inregistrate ca platitori de taxe si impozite.

Perioada de timp este clar specificata in Ordin: "Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire. Data la care a luat nastere dreptul la restituire este data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (din 3 septembrie 2015)".

Documente necesare impreuna cu cererea de restituire
Proprietarii auto care depun cererea de restituire a taxei auto (platita doar sub forma taxei de poluare pentru autovehicule, taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, asa cum este mentionat mai sus), trebuie sa mai depuna si urmatoarele documente:
  • Act de identitate persoana fizica sau reprezentant persoana juridica si imputernicire  (copie);
  • Document care atesta plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante;
  • Carte de identitate vehicul si certificat de inmatriculare (original + copie).
Daca lipseste documentul de plata, verificarea platii se face pe baza informatiilor detinute de autoritatile competente.

Cererea de restituire si toate documentele aferente pot fi depuse la registratura organului fiscal competent sau pot fi transmise prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

"Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora", mai este precizat in Ordinul comun MMAP şi ANAF nr. 682/1154/2016. In acest caz, termenul de solutionare este prelungit automat. (Detalii legate de Monitorul Oficial nr. 274, 275, 276 şi 277 din 12 aprilie 2016: acte normative incluse)

Important de retinut: plata sumei de bani se efectueaza doar intr-un cont bancar.  


Graficul transelor anuale de restituire
Suma de restituit (vechea taxa auto platita si dobanzi aferente pana la data platii integrale) se va acorda pe durata a 5 ani calendaristici. In graficul primit se va mentiona perioada de restituire pentru fiecare transa anuala si cuantumul aferent.

Asa cum se arata in Ordinul publicat in Monitor, perioada de restituire pentru fiecare transa  anuala din grafic va fi:
  • pentru prima transa anuala: luna urmatoare datei emiterii deciziei de solutionare a cererii de restituire;
  • pentru urmatoarele transe anuale:
    • pentru cererile de restituire depuse in primul semestru al fiecarui an: luna aprilie a fiecaruia dintre urmatorii patru ani;
    • pentru cererile de restituire depuse in cel de-al doilea semestru al fiecarui an: luna noiembrie a fiecaruia dintre urmatorii patru ani.
Cei care solicita restituirea sumelor de bani cuvenite, vor primi decizia de solutionare si o copie a graficului transelor anuale de restituire. Plata anuala reprezinta 20 % din suma datorata (conform Ordonantei nr.40/2015).

Vechea taxă auto trebuie restituită contribuabililor, la cerere, într-o perioadă de cinci ani calendaristici, prin plăţi anuale de 20% din suma datorată, după cum a stabilit Executivul astă-toamnă, prin intermediul Ordonanţei nr. 40/2015. Se va restitui taxa acordata impreuna cu dobanzile calculate pana la data platii integrale. Cifrele se actualizeaza cu indicele preturilor de consum, publicat online de Institutul National de Statistica la data emiterii deciziei de restituire.

Termenul de solutionare al cererilor de restituire (depuse cu intreaga documentatie aferenta), este de cel mult 45 de zile de la data inregistrarii. Solicitantii sunt informati despre decizia autoritatilor in maximum 10 zile de la solutionare.

Persoanele care pot cere restituirea taxei sunt cele care au platit vechea taxa auto in perioada 2007 – martie 2013 (inainte de intrarea in vigoare a timbrului de mediu). In aceasta perioada, au fost aplicate succesiv taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Persoanele care au platit timbrul de mediu, in vigoare din martie 2013 si pana in prezent, nu pot cere restituirea acestei taxe.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. nu trebuie sa contina expresii vulgare, discriminari, atacuri la adresa persoanelor.